تأثیر سوخت خودروها بر محیط زیست و اقتصاد(۲) - محیط زیست جهانی

محیط زیست جهانی

GLOBAL ENVIRONMENT

دلایل انتخاب CNG به جای سوخت های دیگر

CNG (گاز طبیعی فشرده) سوختی بی بو است و باید مواد بوزا به آن اضافه شود که در صورت نشتی قابل تشخیص باشد. استفاده از گاز طبیعی فشرده شده بعنوان سوخت خودروها، یک تکنولوژی کاملاً شناخته شده است. بعنوان مثال در ایتالیا، از دهه 1940 گاز طبیعی فشرده برای خودروها مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر در دنیا بیش از 11 میلیون خودروی گاز سوز با سوخت CNG تردد می کند.

سوخت های آینده، نیازمند حفظ مزایا و اجتناب از معایب سوخت های امروزی هستند، به عبارت دیگر می بایست امنیت عرضه، قابلیت رقابت اقتصادی، توجه به محیط زیست و حفاظت از آب و هوا را تأمین کنند. علاوه بر این، سوختهای جایگزین به امنیت عرضه در بازارهای منطقه ای و جهانی کمک می کند و باید از قابلیت رقابت اقتصادی با سوخت های دیگر برخوردار و یا حداقل دردسترس باشند. سرانجام سوخت های جایگزین باید حفاظت از هوا و محیط زیست را نیز مد نظر قرار دهند. البته هیچ حامل انرژی که قادر به تأمین کلیه این نیازها باشد وجود ندارد. گاز طبیعی بزرگترین ذخیره سوختهای فسیلی است و ترویج استفاده از آن، منفعتی جهانی در پی خواهد داشت.

امتیازات استفاده گاز طبیعی بعنوان منشأ سوخت عبارتند از:

  • کاهش آلودگی هوا
  • کاهش مصرف فراورده های نفتی
  • کاهش یارانه بخش حمل و نقل
  • ایمنی بیشتر خودروها
  • سایر منافع اقتصادی

بنزین برغم فراهم آوردن امکان جابجایی و در نتیجه پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی، بعنوان یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده محیط زیست چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی مطرح است. باتوجه به بحران آلودگی محیط زیست، توجه سازندگان خودروها به استفاده از سوختهای جایگزین معطوف شده است. هر چند دوگانه سوز کردن خودروها باعث صرفه جویی در مصرف بنزین نشده و تنها روشی تغییری در نوع سوخت است و در آینده به علت افزایش قیمت جهانی گاز، مقرون به صرفه نخواهد بود.

نوشته شده در جمعه 14 دی‌ماه سال 1386ساعت 00:47 توسط نرگس نظرات (2)


Design By : Pichak