فناوری زیبا و پایدار صفحات جدید خورشیدی - محیط زیست جهانی

محیط زیست جهانی

GLOBAL ENVIRONMENT

باطریهای جدید خورشیدی ، مرکب از  ذرات نانو و رنگهای آلی میتواند در رنگها و طرحها بیشماری تولید شود.

ترکیب اصلی مدل های جدید ،  یک رنگ آلی و ارگانیک به همراه  ذرات نانوست که  نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند. بعلت اندازه کوچک ذرات نانو، مدل ها نیمه شفاف هستند. این خاصیت، آنها را برای یکپارچگی ظاهری مناسب می سازد. باطریهای خورشید جدید توسط اعضای موسسه سیستمهای انرژی خورشیدی فرانهوفر، در حال گسترش و تولید است، این موسسه فناوری جدید را درنانوتک 2008 توکیو (بزرگترین نمایشگاه جهانی تجارت  نانوتکنولوژی) معرفی خواهد کرد .

نمونه اولیه خورشیدی در رنگ کهربایی است. ممکن است که این نمونه و مدل در رنگها و مدلهای دیگر یا حتی در تصاویر چاپی یا متنی  بعنوان یک عنصرتزیینی و دکوری بکار رود. انتخاب طرحها محدوده جدید وسیعی از درخواستهای احتمالی را ایجاد کرده است. به جای سوارکردن مدل خورشیدی روی سقف ساختمانها، مولد الکتریکی میتواند با پنجره ها یکی  شود. استفاده از این روش، بعنوان فناوری جدید، نه تنها مانع هدایت مستفیم نور خورشید از بیرون ساختمان به درون میشود بلکه  باعث تولید همزمان الکتریسیته نیز می گردد.

موسسه فرانهوفر معتقد است که این موسسه باطری رنگی خورشیدی را بعنوان رقیب برای باطریهای سیلیکونی رایج نمی بیند. مدل اولیه این باطریها،  تنها به یک راندمان چهار درصدی دست یافته است که کاربرد آن در پشت بامها در مقایسه با عملکرد باطریهای خورشیدی شفاف سیلیکونی،  مناسب نیست. اما از طرف دیگر باطریهای خورشیدی رنگی زمانیکه وارد بازار شوند مزیت آشکاری دارند و آن نمای یکپارچه آنست .

ترجمه از متن خبر: سایت شبکه اخبار محیط زیستی
نوشته شده در جمعه 19 بهمن‌ماه سال 1386ساعت 11:26 توسط نرگس نظرات (7)


Design By : Pichak