آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکاEPA - محیط زیست جهانی

محیط زیست جهانی

GLOBAL ENVIRONMENT

در دهۀ 1960، همان طور که آب رود خانه های آمریکا به دلیل مواد آلایندۀ صنعتی تیره تر می شد و ابرهای آلوده اطراف شهر ها را می پوشاند، مردم آگاهی های تازه ای پیرامون محیط زیست پیدا می کردند و به این صورت، قانونگذاران تحت فشار افکار عمومی باید تدابیری برای متوقف نمودن آلودگی و بهبود منابع طبیعی کشور، اتخاذ می کردند. کنگره آمریکا به این مسائل، با مصوبۀ کیفیت هوا متعلق به سال 1967 و مصوبۀ سیاست ملی محیط زیست متعلق به سال 1969 پاسخ گفت ، اما دولت برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی فاقد یک قدرت اجرایی متمرکز بود.
این وضعیت در 9 ژوییه 1970 متحول شد، دوایر گوناگون ادارات مختلف فدرال در هم ادغام و با هم ترکیب شدند و آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) را به وجود آوردند. این آژانسی مستقل است که کار آن هماهنگ کردن مبارزۀ فدرال با آلاینده هایی است که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کنند. فرمان تشکیل این آژانس، جبران خسارات وارده به منابع طبیعی آمریکا و ایجاد ضوابط جدید برای حفاظت از محیط زیست و بهبود آن را نیز شامل می شد. تقریبا ً تمامی قوانین مربوط به حمایت از منابع طبیعی و حفاظت از تنوع گونه های بیولوژیکی، در حال حاضر تحت نظارت آژانس حفاظت از محیط زیست قرار داشته و از سوی آن به اجرا درمی آید. 

آژانس حفاظت از محیط زیست که کار خود را از 2 دسامبر 1970 آغاز نمود، مجری برنامه های پژوهشی و آموزشی، و ارزیابی های زیست محیطی است. این آژانس با استفاده از یک رشته قوانین زیست محیطی، به تعیین استاندارد های ملی پرداخته که نقض آن ها موجب محکومیت به پرداخت جرایم مالی ، مجازات و حتا مجازات های کیفری می گردد. این آژانس با مشاوره و نظرخواهی دولت های ایالتی، قبیله ای و محلی به کار خود ادامه می دهد، و مسئولیت صدور برخی مجوزها، نظارت بر محیط زیست و اجرای دسته ای از قوانین و مقررات را به این دولت ها محول کرده است. به علاوه با صنایع، و همۀ سطوح دولت همکاری و در یک رشته برنامه های مربوط به پیشگیری از آلودگی وتلاش هایی جهت صرفه جویی در انرژی نیز شرکت دارد.
در حال حاضر، نزدیک به 18,000 تن در مقر اصلی این آژانس در واشنگتن، 10 ادارۀ منطقه ای و27 آزمایشگاه آن، مشغول به کار هستند. بودجۀ عملیاتی آن سالانه 7 میلیارد دلار است و ریاست آن را مدیری به عهده دارد که در ردۀ وزیران کابینۀ بوش قرار دارد. بیش از نیمی از کادر کارکنان آژانس حفاظت از محیط زیست را مهندسان، و متخصصان حفظ محیط زیست تشکیل می دهند، اما آژانس به استخدام وکلای حقوقی و سایر متخصصان قضایی، کارشناسان امور مردمی، امور مالی و فناوری کامپیوتر هم می پردازد.

فعالیت های آژانس حفاظت از محیط زیست عبارتند از:
- وضع و به اجرا درآوردن مقررات حفظ محیط زیست و سلامت انسان در برابر آلاینده ها؛
- تأمین کمک های مالی برای حمایت از برنامه های زیست محیطی ایالت و برنامه های آموزشی و پژوهشی مربوط به محیط زیست، از طرف نهاد های غیر انتفاعی ومؤسسات آموزشی؛
- ترتیب دادن فعالیت های پژوهشی برای ارزیابی شرایط زیست محیطی، پرداختن به مشکلات آیندۀ محیط زیست، ادغام فعالیت های شرکای علمی (کشورها، سازمان های بخش خصوصی و دانشگاه ها) و پیشبرد علم وفناوری مدیریت بحران ها؛
- تأمین مالی برنامه های مشترک با صنایع، جوامع و دولت های ایالتی و محلی در طرح های مربوط به پیشگیری داوطلبانه از آلودگی و برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.

علاوه بر محدود نمودن انواع آلودگی (ضایعات ناشی از فعالیت های انسان)، آژانس حفاظت از محیط زیست مسئولیت کنترل وادارۀ موادی که برای سلامت انسان و محیط زیست مضر هستند را نیز داشته و بر تمامی مراحل ساخت، استفاده و انهدام این مواد نظارت دارد. این مواد شامل مواد شیمیایی سمی و انواع حشره کش ها هستند.

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتربه سایت  www.epa.org  مراجعه نمایید.

نوشته شده در جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387ساعت 13:40 توسط نرگس نظرات (13)


Design By : Pichak