سال 2010، سال تنوع زیستی - محیط زیست جهانی

محیط زیست جهانی

GLOBAL ENVIRONMENT

یکسالی است که به قول جوانهای این دوره، " نافرم اسیر یکنواختی شده ام" با اینکه گاهی توسط برخی دوستان ناشناس، تهدید به بسته شدن وبلاگ و گاهی هم تشویق به نگارش مطلب جدید شده ام اما تا امروز که  وبلاگ آوای محیط زیست رو مطالعه می کردم، انگیزه جدیدی برای به دور انداختن تنبلی ها و شاید گرفتاریهای زیاد کاری نداشتم.

هربار به بهانه یکی  از وقایع زیست محیطی که در جهان رخ میدهد هوس نوشتن درمورد آن موضوع بسرم می زند اما تا به خودم می جنبم، رویداد بعدی هم از  دست میرود.

علی ایحال به بهانه اعلام سال تنوع زیستی از سوی سازمان ملل متحد، کشتی به گل نشسته محیط زیست جهانی را مجدد به آب می اندازم. بی شک آن چیزی که مرا از سکانداری آن مأیوس نخواهد کرد دستهایی است که از سوی شما در ساحل اقیانوس محیط مجازی، برایم تکان داده خواهد شد.

بدون شک آشنایی با اقدامات و تجربیاتی که تاکنون در سطح بین المللی برای حفاظت  از تنوع زیستی انجام گرفته است، می تواند گام مثبتی برای بومی سازی آنها در سطح کشور باشد. اگرچه شاید اکثر دوستداران محیط زیست با معاهدات بین المللی موجود آشنا باشند اما مرور کلی برخی بخشهای آنها، به منظور یادآوری و ایجاد تلنگر در طرح برنامه های جدید ملی خالی از لطف نخواهد بود. لذا در اینجا  مروری اجمالی به بخشهایی از  کنوانسیون تنوع زیستی خواهیم داشت. 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)

این با هدف حفظ تنوع زیستی ،استفاده پایدار از گونه های زیستی وسهیم شدن عادلانه وبرابر در منافع حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از جمله از طریق د سترسی مناسب به این منابع و انتقال صحیح تکنولوژی های مرتبط با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها منعقد گردید.

آنچه که به طور واضح و روشن در متن این کنوانسیون به آن  اشاره و تأکید شده، عبارت است از :

        ارزش‌ ذاتی‌ تنوع‌زیستی‌ وارزش‌های‌ اکولوژیکی‌، ژنتیکی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌، علمی‌، آموزشی‌، فرهنگی‌، بازآفرینی‌ وزیبایی‌ شناسانه‌ تنوع‌زیستی‌ واجزای‌آن‌ و همچنین اهمیت‌ تنوع‌زیستی‌ برای‌ تکامل‌ و حفاظت‌ از سیستم‌های‌ حفظ‌ حیات‌زیست‌ ،

        برخورداری حق حاکمیت  کشورهای‌ جهان‌ برمنابع‌ زیستی‌ خود و مسئولیت حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌ و استفاده‌ پایدار از منابع‌ زیستی‌ ،

ضمن ابراز نگرانی از برخی فعالیتهای انسان که باعث کاهش تنوع زیستی میگردد از فقدان‌ کلی‌ اطلاعات‌ و دانش‌ مربوط‌ به‌ تنوع‌ زیستی‌ و نیاز مبرم‌ به‌ توسعه‌ ظرفیت‌های‌ علمی‌، فنی‌ و نهادی‌ برای‌ ایجاد آگاهی‌ اولیه‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ ریزی‌ و انجام‌ اقدامات‌ مناسب نام برده است.

این معاهده با در نظر گرفتن اینکه:

1) جلوگیری‌ و مقابله‌ با علل‌ کاهش‌ یا نابودی‌ اساسی‌ تنوع‌ زیستی‌ در منشاء آنها امری‌ حیاتی‌ است‌ و هر جا خطر جدی‌ کاهش‌ یا نابودی‌ تنوع‌ زیستی‌ وجود دارد، نمی‌توان‌ عدم‌ قطعیت‌ علمی‌ کامل‌ را به‌ عنوان‌ دلیل‌ به‌ تعویق‌ انداختن‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ یا کاهش‌ چنان‌ خطری‌ مطرح‌ کرد،

2)  شرط‌ اصلی‌ حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌، حفاظت‌ از اکوسیستم‌ها و زیستگاههای‌ طبیعی‌ و نگهداری‌ و احیای‌ جمعیتهای‌ ‌ گونه‌ ای در محیط‌های‌ طبیعی‌ خود می‌باشد،

3) با شناخت‌ این‌ واقعیت‌ که‌ بسیاری‌ از جوامع‌ بومی‌ و محلی‌ که‌ تجسم‌ نوع‌ زندگی‌ سنتی‌ می‌باشند، وابستگی‌ نزدیک‌ و سنتی‌ به‌ منابع‌ زیستی‌ دارند و مطلوبیت‌ سهیم‌ شدن‌ عادلانه‌ در مزایای‌ حاصل‌ از کاربرد دانش‌، ابتکارات‌ و اقدامات‌ سنتی‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ از تنوع‌ زیستی‌ و استفاده‌ پایدار از گونه‌هاست،

4) و همچنین اهمیت شناخت‌ نقش‌ حیاتی‌ زنان‌ در حفظ‌ و کاربرد صحیح‌ تنوع‌ زیستی‌ و تأکید بر نیاز به‌ مشارکت‌ کامل‌ زنان‌ در کلیه‌ سطوح‌ سیاستگزاری‌ و اجرایی‌ برای‌ حفاظت‌ از تنوع‌ زیستی‌،

5) نیز با تأیید این‌ نکته‌ که‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، تمهید خاصی‌ باید اندیشید که‌ شامل‌ ایجاد منابع‌ مالی‌ جدید و اضافی‌ و دسترسی‌ متناسب‌ به‌ تکنولوژی‌های‌ مربوط‌ می‌شود،

6)  با تأیید این‌ نکته‌ که‌ حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌ مستلزم‌ سرمایه‌ گذاری‌های‌ عمده‌ می‌باشد و این‌ سرمایه‌ گذاری‌ها مزایای‌ فراوان‌ محیط‌ زیستی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در بر خواهد داشت‌،

7) و با تشخیص‌ اینکه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فقرزدایی‌ اولین‌ و مهمترین‌ اولویت‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ می‌باشد،

8) با آگاهی‌ از اینکه‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ غذایی‌، بهداشتی‌ و سایر نیازهای‌ جمعیتی‌ روبه‌ رشد جهان‌، حفاظت‌ از تنوع‌ زیستی‌ و کاربرد صحیح‌ آن‌ از اهمیت‌ کلیدی‌ برخوردار می‌باشد که‌ بدان‌ منظور دسترسی‌ به‌ منابع‌ و استفاده‌ مشترک‌ از آنها و نیز تکنولوژی‌های‌ ژنتیکی‌ امری‌ حیاتی‌ است‌،

در 5 ژوئن‌ 1992، در ریودوژانیروی برزیل منعقد و در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا گردید.

مطابق با ماده‌ 6 در خصوص  اقدامات‌ کلی‌ برای‌ حفاظت‌ و بهره‌گیری‌ پایدار ، هر یک‌ از کشورهای‌ عضو، برابر شرایط‌ و تواناییهای‌ خاص‌ خویش‌، باید:

 الف‌ـ استراتژی‌ها، طرحها و برنامه‌های‌ ملی‌ را برای‌ حفاظت‌ و بهره‌گیری‌ پایدار از تنوع‌ زیستی‌ تنظیم‌ نموده‌ و یا استراتژی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های‌ موجود را به‌ گونه‌ای‌ اصلاح‌ کند که‌ منعکس‌کننده‌ اقدامات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ در رابطه‌ با کشورهای‌ عضو باشد.

 ب‌ـ تا حد امکان‌ و به‌ نحو مقتضی‌، حفاظت‌ و بهره‌گیری‌ پایدار از تنوع‌ زیستی‌ را در طرحها، برنامه‌ها، و سیاستهای‌ بخشی‌ یا میان‌ بخشی‌ مربوط‌ به‌ خود، بگنجاند.

طبق مفاد دیگر این کنوانسیون کشورها باید مناطق دارای شرایط تنوع زیستی را شناسایی و کنترل نمایند و متناسب با موقعیت جغرافیایی آن حفاظت داخلی یا خارجی نمایند.

نوشته شده در شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1388ساعت 12:46 توسط نرگس نظرات (8)


Design By : Pichak