تولید پاکتر - محیط زیست جهانی

محیط زیست جهانی

GLOBAL ENVIRONMENT

در نتیجه استخراج غیر پایدار منابع طبیعی در تمام جهان، امروز بشر با مشکلاتی از قبیل گرم شدن هوا، سوراخ شدن لایه اوزن، ... مواجه است. راه کارهایی که صنعت در سالهای متمادی دنبال می کرد بر کاهش آثار زیست محیطی و در اکثر موارد هم بر درمان متمرکز بوده است که جبران این خسارت ها به هزینه هنگفتی نیازمند است، که در نتیجه محیط زیست مترادف با هزینه و کاهش قدرت رقابت پذیری معنا شده است. بر اساس باورها و اندیشه تولید پاکتر، محیط زیست یک هزینه نیست، بلکه یک منبع موثر و بهره ور است.                            

 از منظر Clean Product محیط زیست یک منبع ذخائر اقتصادی است که قوانین حاکم بر آن به طور خودکار خطرات انسانی و زیست محیطی را کاهش می دهد. مدل سرآمدی تولیدپاکتر نه تنها در سازگاری سازمان با تولید ، بلکه در جاری سازی نظام مند آن به سازمان کمک می نماید.

تعهد رهبری و مدیریت، انگیزش کارکنان، پیشگیری از آلودگی، بازیافت، استفاده مجدد، بهبود، راندمان انرژی، پایداری اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و بهبود مستمر سیستم از طریق کسب دانش و تسهیم آن برای افزایش یادگیری سازمانی، همگی از جمله مفاهیم بنیادین مدل سرآمدی تولید پاکتر است.

تجربه عملی تولید پاکتر در جهان

مثال: پروژه کنترل نوری کارخانه نوشابه سازی Coca در کشور استرالیا

در یک مطالعه موردی که در کارخانه نوشابه سازی در استرالیا امجام شد، حرکت موثری در کاهش مصرف انرژی انجام شده است. درسال 1998 کارخانه استرالیا طی یک تحقیق، تصمیم به کاهش مصرف انرژی خود گرفت برای این منظور سلولهای فتوالکتریک که به طور مستمر میزان نور محیط را اندازه گیری می کرد روی هر لامپ و برای کنترل آسانتر از یک کامپیوتر شخصی استفاده شد.

سه مرحله کنترل و روشنایی برای سیستم تعریف شد. زمانیکه نور روز بالاست همه لامپها بجز آنهایی که در مناطق حساس کاری قرار دارند خاموش می شوند، زمانیکه نور روز کاهش می یابد، تعدادی از لامپها روشن می شوند و در شب که نور لامپها به حداقل ممکن می رسد، تمام لامپها روشن می شود. برای جلوگیری از خاموش، روشن شدن مرتب لامپها یک نوار در حدود 200 luxدر اطراف سنجنده نور، در هر لامپ نصب شده است.

در مجموع سیستم طوری نصب شده تا تعداد لامپهایی که هر ساعت عوض می شود را محدود کند تا عمر لامپها حفظ شود.با اجرای این برنامه 40-30 درصد مصرف انرژی الکتریسیته کاهش یافت و از نظر مالی 45000 دلار، سالانه صرفه جویی شد. از نظر کاهش گاهزهای گلخانه ای بیش از 400 تن گاز دی اکسید کربن در سال کاهش یافت.

 

برگرفته از کتاب مروری بر مدل سرآمدی تولید پاکتر در صنعت،‌ ترجمه و تألیف مهندس شاهین محمد نژاد و مهندس سحر شهراز

 

یک Lux واحد اندازه گیری شدت نور یک محیط با منبع نور یکنواخت می باشد

 

نوشته شده در جمعه 4 مرداد‌ماه سال 1387ساعت 16:34 توسط نرگس نظرات (14)


Design By : Pichak